ספרי הרב חנן לוי

  הספרים נכתבו בשפה קלה וברורה   

 

דברי הרבנים הגאונים

על הספרים


הרב עובדיה יוסף שליט"א

 

עיינתי בספרו כמסת הפנאי ונהניתי מדבריו הנאמרים

 בהשכל ודעת, וערכם בטוב טעם

"תפוחי זהב במשכיות כסף דבר דבור על אופניו"

וכבר אתמחי גברא ואיתמחי קמיעא בסדרת

ספריו אשר יצאו לאור עד עתה ונתקבלו

 באהבה ובחבה אצל לומדי התורה והציבור

 הרחב איישר חיליה לאוריתא.

ואל אחינו בני ישראל הנני פונה, להביא ברכה

אל ביתם ולרכוש מהספר הזה אשר

 מחזה שדי יחזה לחיזוק אמונתינו ובטחונינו

בוזו כסף בוזו זהב ולחזק בזה ידי המחבר שליט"א.

הרב שלום משאש זצ"ל

 

מעשה ידיו להתפאר של הרב המופלא

 וכבוד השם מלא וכתבשם טוב עולה

 מזכה הרבים. עברתי על רוב הספר

והוא מתוק מדבש רב הכמות והאיכות בספר רואים

אודות עמלו הגדול של הרב

 המחבר שליט"א תחזקנה ידי המחבר

הרב אליהו בקשי דורון שליט"א

 

 

 

ראיתי מאמרים יקרים עם משלים ומעשיות

 מצדיקים וחסידים ומוסר השכל

 בצידם דברי המושכים את הלב וכבר

 איתמחי גברא בספריו הקודמים אשר נתקבלו

בציבור בחיבה דקדושא ורבים נהנים לאורם.

הרב ישראל גרוסמן שליט"א

הנה הרה"ג מוה"ר חנן לוי שליט"א זכה לחבר ספרים חשובים העולים על שולחן מלכים מאן מלכי רבנן.

ועתה הולך להדפיס ספר חשוב בדרכי האמונה פרקים להסברה ביסודות האמונה והיהדות

ואברך את המחבר שיזכה להגדיל תורה ולהאדירה ובכל אשר יפנה יצליח.

   הכותב והחותם לכבוד התורה ולומדיה

                     ישראל גרוסמן

 

הרב אפרים גרינבלאט שליט"א

 

בקריאת ספרו אפשר להריח בשמים

 וקשה להניח הספר מהיד כי הספר

מושך ומושך ומכניס בקורא תורה ויראת שמים

ובטוחני שספרו יתקבל בחיבה ויכנס לכל

בית יהודי כי הספר בא

לעזור לנו וכל אחד זקוק לעזרה ואשרי חלקו.

 

 

הרב שריה דבליצקי שליט"א

 

 

וטובה גדולה וזיכוי הרבים גדול הגה

 בזה מחברנו הנכבד לקהל הרחב

שלקראת כל שבת ומועדי קודש יוכל להתבשם

 מדברים יקרים "להוסיף

ליראה ולאהבה את השם הנכבד והנורא".

 

הרב בנימין יהושע זילבר שליט"א

 

 

וכבר אתמחי גברא בהרבה ספרים שחיבר

ונתקבלו בחיבה בחוגים רבים.

והמצווה גדולה להפיצם וללמוד בהם כי כולם

 יראת שמים וקיבול עול מלכות יתברך.

 

הרב דב יפה שליט"א

 

 

 

המחבר הולך מחיל אל חיל לחבר

 עוד ספרים להפיץ אור היהדות לרבים.

יהי רצון שספריו ינוצלו כראוי וירבה

 אור התורה והקדושה בבתי ישראל.

 

הרב מאיר מזוז שליט"א

 

אני אברך ולי נאה לברך את ידידנו היקר והנעלה מיחידי סגולה

לשם טוב ולתהלה עטו עט סופר מהיר

הכותב בהשבעת קולמוס ועטו מידו לא

ימוש וכבר יצא מוניטין שלו יפוצו מעיינותיו

חוצה ויקראו אחריו משכני אחריך נרוצה.

 

הרב חיים פינחס שיינברג שליט"א

 

 

כביר מצאו ידי הרב המחבר לנתח ולהפשיט עניינים

 עמוקים אלו בלשון השווה

לכל נפש, אין ספק שתועלת רבה תצמח מיגיעתו זו

 למען זכות את עמך ישראל.

 

BetaGroup - עיצוב אתרים             

כל הזכויות שמורות ©

ntt - בניית אתרים וניהול תוכן